Lương Sơn
Lương Sơn - Hòa Thắng - Bình Thuận là điểm tham quan và sáng tác ảnh hấp dẫn tương đối còn mới đang thu hút khách du lịch. Đồi cát ở đây không cao... Xem tiếp»