Bảo tàng Hồ Chí Minh
Vị trí: Số 01 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.Đặc điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh gồm 2 phần: Khu ... Xem tiếp»