Bắc Ninh

Hình ảnh

Chùa Phật Tích


Hình ảnh Chùa Phật Tích - Bắc Ninh


Hình ảnh liên quan

Hình ảnh Chùa Bút Tháp - Bắc NinhHình ảnh Chùa Dâu - Bắc NinhHình ảnh Làng tranh Đông Hồ - Bắc NinhHình ảnh Đình Bảng - Bắc NinhHình ảnh Chùa Phật Tích - Bắc Ninh
Xem tất cả hình ảnh...

Bài viết liên quan

Dạo chơi Bắc Ninh những ngày đầu năm
Phóng sự ảnh: Về Kinh Bắc…
Thăm làng tranh Đông Hồ