Bảo tàng Điện Biên Phủ

Hình ảnh

Hình ảnh 17.jpg - Bảo tàng Điện Biên Phủ

Bài viết

Tham quan bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông tin


Phố 1, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bảo tàng Điện Biên Phủ được xây dựng vào năm 1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Vào cuối năm 2003, bảo tàng Điện Biên Phủ đã tiến hành nâng cấp và chỉnh lý lại khu trưng bầy. Đến nay bảo tàng có 5 khu trưng bầy với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng chủ đề sau:

    - Vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ.
    - Tập đoàn cứ điểm của địch tại Điện Biên Phủ.
    - Đảng chuẩn bị đường lối chỉ đạo cho chiến dịch
      Điện Biên Phủ.
    - Ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ.
    - Điện Biên Phủ ngày nay.

Giờ mở cửa:
 
Sáng: 7:00 đến 11:00
 Chiều: 13:30 đến 17:00
Giá vé:
  Có 5 địa điểm tham quan tại bảo tàng. 
  Với
1 địa điểm, giá vé: 5.000đ/người.


Theo Tổng cục Du Lịch

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Đèo Pha Đin Đồi A1 Hầm chỉ huy Tướng Đờ Cát
Khu di tích chiến thắng Điện Biên Hồ Pá Khoang Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
Bảo tàng Điện Biên Phủ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ Hang Thẩm Báng