Rạp chiếu phim Ngọc Khánh


Thông tin
Địa chỉ:
523 Kim Mã, Q.Ba Đình

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Vườn Bách Thảo Công viên Thủ Lệ Rạp chiếu phim Ngọc Khánh
Công viên Bách Thảo Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa Rạp chiếu phim Lý Nam Đế
Công viên Ba Đình Trung tâm TDTT Q.Ba Đình Rạp chiếu phim Đặng Dung
Vũ trường ODC Vũ trường Boss Trung tâm TDTT Q.Ba Đình
Karaoke Bằng Lăng Quán Karaoke 2009 Karaoke Bảo Linh
Xem tất cả địa điểm...