Khu di tích Kim Liên

Hình ảnh

Làng Sen - Quê nội Bác Hồ


Hình ảnh Làng Sen - Quê nội Bác Hồ - Khu di tích Kim Liên


Hình ảnh liên quan

Hình ảnh Hoàng Trù - Quê ngoại Bác Hồ - Khu di tích Kim LiênHình ảnh Làng Sen - Quê nội Bác Hồ - Khu di tích Kim LiênHình ảnh 2008_01_26_559502 - Khu di tích Kim LiênHình ảnh 2 - Khu di tích Kim Liên

Bài viết liên quan

NGHỆ AN - QUÊ HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH